Aanvullende verzekering:
Wij hebben met iedere zorgverzekering een contract afgesloten. Beschikt u over een aanvullende zorgverzekering, dan wordt daar (vaak) een aantal fysiotherapeutische (& manueel therapeutische) behandelingen uit vergoed. Hoeveel behandelingen dit zijn, kunt u nalezen in uw eigen polis. In uw aanvullende verzekering is geen eigen risico aanwezig.

Basis verzekering:
Helaas zit fysiotherapie niet meer in de basisverzekering. De basisverzekering vergoed alleen nog voor een aantal (chronische) indicaties (o.a.: Frozen Shoulder) of indicaties na een operatie (o.a.: schouderoperatie, knieoperatie, heupoperatie, rugoperatie). In deze gevallen worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan worden de eerste 20 behandelingen in deze indicatie particulier met u verrekend. Vanaf behandeling nummer 21 in deze indicatie worden de behandelingen voor 100% vergoed tot het eind van de duur (=in de meeste gevallen 1 jaar) van deze (chronische) indicatie.

Sinds januari 2018 wordt ook fysiotherapeutische behandeling bij heupartrose en/of knieartrose voor 12 keer vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor dient u dan een verwijzing te hebben van de specialist (orthopeed) of huisarts.

Heeft u vragen over de vergoedingen uit de zorgverzekering kunt u altijd contact met ons opnemen.

Particulieren tarieven:

Screening, intake en onderzoek    € 50,-
Intake onderzoek na verwijzing    € 50,-
Eenmalig onderzoek / second opinion    € 55,-
Zitting Fysiotherapie    € 37,50
Zitting Manuele Therapie    € 47,50
Toeslag aan huis behandeling (per zitting)    € 17,50

Niet nagekomen afspraken, of afspraken minder dan 24 uur van te voren geannuleerd worden voor 100% in rekening gebracht.