© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Praktijkinformatie

Waar vindt u ons?

googlemaps.png

Bezoekadres:
Kapelstraat 7
3742 CG Baarn
 

Wilt u een afspraak maken of gewoon een vraag stellen?
Neem gerust contact met ons op:
Telefoon:
035 - 6227343 
06-20188564
 
E-mail:
info@fysiotherapie-baarn.nl
Per SMS of Whats-app is ook mogelijk!


                       


Openingstijden

maandag      08.00 – 18.30 uur
dinsdag        07.00 – 18.00 uur  
  
woensdag     08.00 - 18.00 uur
donderdag    08.00 – 21.00 uur
vrijdag          08.00 – 18.00 uur


Behandeling met of zonder verwijzing (directe toegankelijkheid)

Ook in 2016 heeft u géén verwijsbrief nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega's, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.


Afspraken afzeggen

U dient uw afspraak altijd 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan telefonisch en/of door op ons antwoordapparaat in te spreken of per mail/sms of middels een whats-app bericht.

Indien wij de telefoon niet opnemen, verzoeken wij u vriendelijk een bericht met uw naam en telefoonnummer achter te laten op het antwoordapparaat. 


Contact met medisch specialisten

Er is een historisch gegroeid intensief contact met een aantal medisch specialisten in ziekenhuizen uit de regio. Daardoor hebben we als praktijk veel ervaring met de revalidatie na heup-, knie- en schouderoperaties, evenals met de fysiotherapie rondom neurochirurgische aandoeningen zoals bijvoorbeeld hernia en stenose.  


Wij zijn aangesloten bij:

KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: www.fysiotherapie.nl  
 


Facturering en tarieven

Fysiotherapie en Manuele Therapie zitten in de aanvullende pakketten van de verschillende zorgverzekeringen. Het is handig voor aanvang van de therapie na te kijken of en voor hoeveel zittingen u verzekerd bent. Wij zullen u hier bij de eerste afspraak ook altijd naar vragen.  

Indien u een zorgverzekering heeft met fysiotherapie in uw aanvullende pakket, krijgt u de kosten voor fysiotherapie en manuele therapie deels of geheel vergoed. Wij hanteren in dat geval de door uw zorgverzekeraar vastgestelde tarieven en declareren in de meeste gevallen direct bij de zorgverzekeraar. Daartoe hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.  

Indien u geen fysiotherapie in uw aanvullende pakket heeft meeverzekerd, of bent verzekerd bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben, krijgt u van ons een factuur. Wij hanteren daarbij de volgende tarieven:  

Tarieven fysiotherapie & manuele therapie 2016
Zitting fysiotherapie                                           € 35,00
Toeslag uitbehandeling                                      € 10,00
Zitting manuele therapie                                    € 42,50
Screening                                                            € 15,00
Screening aan huis                                             € 25,00
Intake en onderzoek na screening                    € 40,00
Intake en onderzoek na screening aan huis     € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing                   € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis    € 55,00


Klachtenregeling

Bent U tevreden: vertel het verder!
Heeft U een klacht: vertel het ons!  

Indien U niet tevreden bent over de gegeven behandeling en/of bejegening, probeert u dan samen met uw behandelend fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De praktijk is aangesloten voor deze klachtenregeling bij het KNGF.


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.fysiotherapie-baarn.nl en het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Fouten in de tekst, programmering of gegevensverwerking kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Dit geldt zowel voor de pagina's van deze website als voor verwijzingen naar sites of publicaties elders.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.fysiotherapie-baarn.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.fysiotherapie-baarn.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.fysiotherapie-baarn.nl of delen ervan te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via www.fysiotherapie-baarn.nl verkregen is.

De informatie op www.fysiotherapie-baarn.nl wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.Fysiotherapie Baarn - Kapelstraat 7 - 3742 CG Baarn - 035-6227343 -06-20188564 - info@fysiotherapie-baarn.nl - disclaimer